کتابخانه الکترونیک دانشگاه

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی اراک

اخبار

عدم دسترسی به پایگاه  Scopus
۱۴ اسفند ۱۴۰۱ | ۱۰:۲۸

عدم دسترسی به پایگاه Scopus

برقراری تفاهم نامه
۰۲ اسفند ۱۴۰۱ | ۲۰:۴۳

برقراری تفاهم نامه

روز دانشجو مبارک
۱۶ آذر ۱۴۰۱ | ۱۳:۲۹

روز دانشجو مبارک

تبریک آغاز سال تحصیلی
۱۹ شهریور ۱۴۰۱ | ۰۸:۳۰

تبریک آغاز سال تحصیلی

کارگاه آموزشی ایده تا نگارش
۱۱ مرداد ۱۴۰۱ | ۰۹:۰۸

کارگاه آموزشی ایده تا نگارش