کتابخانه الکترونیک دانشگاه

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی اراک

اخبار

کنگره سالانه سلامت هوشمند ایران
۲۴ اسفند ۱۴۰۱ | ۰۹:۵۸

کنگره سالانه سلامت هوشمند ایران

برقراری تفاهم نامه
۰۲ اسفند ۱۴۰۱ | ۲۰:۴۳

برقراری تفاهم نامه

عدم دسترسی به پایگاه  Scopus
۱۴ اسفند ۱۴۰۱ | ۱۰:۲۸

عدم دسترسی به پایگاه Scopus

روز دانشجو مبارک
۱۶ آذر ۱۴۰۱ | ۱۳:۲۹

روز دانشجو مبارک