کتابخانه الکترونیک دانشگاه

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی اراک

اخبار

تبریک آغاز سال تحصیلی
۳۱ شهریور ۱۴۰۲ | ۰۸:۳۰

تبریک آغاز سال تحصیلی

کنگره سالانه سلامت هوشمند ایران
۲۴ اسفند ۱۴۰۱ | ۰۹:۵۸

کنگره سالانه سلامت هوشمند ایران

عدم دسترسی به پایگاه  Scopus
۱۴ اسفند ۱۴۰۱ | ۱۰:۲۸

عدم دسترسی به پایگاه Scopus