مدیریت

تعداد بازدید:۱۲۹۳
  

نام و نام خانوادگی: مسعود بهرامی

رشته تحصیلی:  کارشناس ارشد اپیدمیولوژی

پست الکترونیک: masoud.bahrami87@gmail.com

تلفن مستقیم: 08634173645

شماره تماس داخلی: 300

آدرس: 

اراک، دانشگاه علوم پزشکی، مجتمع دانشگاهی پیامبر اعظم(ص) ساختمان معاونت تحقیقات و فناوری

طبقه دوم دورنگار: 086-34173645  کد پستی: 3848176341

سوابق اجرایی

شرح وظایف

  • تأمین منابع علمی دانشگاه اعم از چاپی و الکترونیکی
  • برگزاری کارگاه‌های متعدد جهت آموزش نیروی انسانی شاغل در واحدهای تابعه دانشکده‌ای و بیمارستانی به منظور ارتقای سطح علمی آنها
  • مدیریت جامع نرم افزارهای بکار گرفته شده در واحد علم سنجی، کتابخانه مرکزی، مراکز اطلاع رسانی دانشکده‌ای و بیمارستانی واحدهای تابعه
  • کنترل، نظارت و ارزشیابی عملکرد مراکز اطلاع رسانی واحدهای مربوطه
  • تلاش جهت استقرار کتابدار بالینی در مراکز درمانی و کتابدار پژوهشی در مراکزآموزشی
  • نظارت و سازمان دهی کارگاه‌های علم سنجی و منابع الکترونیکی مورد نیاز اعضای هیأت علمی و واحدهای تابعه
  • راه اندازی و به روزرسانی نرم افزارهای کتابخانه ها و سیستم اطلاع رسانی دانشگاه
  • برنامه ریزی و اقدامات لازم جهت ارتقای شاخص‌های وبومتریکس

 

کلید واژه ها: پرسنل کتابخانه نیروی انسانی

آخرین ویرایش۲۳ آبان ۱۴۰۲