اطلاع رسانی و تبلیغ منابع دیجیتال

تعداد بازدید:۲۰۷۷

به اطلاع اعضای محترم کتابخانه دیجیتال دانشگاه می رساند به منظور استفاده بهینه از منایع دیجیتال، اخبار مریوط به این حوزه از طریق نامه اداری، ارسال ایمیل، صفحه پورتال کتابخانه دیجیتال و کتابخانه مرکزی و بارگزاری لینک دو پورتال در صفحه پورتال دانشکده ها تبلیغ و اطلاع رسانی می گردد.  

 

کلید واژه ها: تبلیغ منابع دیجیتال

آخرین ویرایش۲۲ خرداد ۱۴۰۱