منابع الکترونیک

  در محیط دانشگاه با کلیک نمودن روی لینک هر پایگاه بطور مستقیم و برای دسترسی و استفاده بهینه از منابع الکترونیکی در خارج از دانشگاه، از طریق  VPN Server دسترسی از راه دور امکانپذیر است، جهت  استفاده از راهنمای نصب سیستم VPN  اینجا کلیک کنید. 

 

منابع آزمایشی 
     
DATABASES
1533455201-5.jpg 1533458800-2.jpg

 

1533455170-1.jpg

 

 

 

 

1533455761-12.jpg

عدم دسترسی 

 

1534674317-1.jpg

عدم دسترسی 

1533455450-11.jpg 1533455773-6.jpg
1533455580-12.jpg

1533455724-images-1-.jpg

 

1533455707-download123.png

 

عدم دسترسی 

عدم دسترسی 

1533455473-.jpg

 

Medline (OVID)

 

E-JOURNALS
1533458858-4.jpg

 

1533458827-1.jpg

عدم دسترسی 

1533458800-2.jpg
1533458908-10.jpg 1533458891-6.jpg 1533458874-5.jpg

EBSCO Dentistry

Open for Subscribers

1533458937-8.jpg

عدم دسترسی

1533458923-bmj.png

عدم دسترسی 

   
E-BOOKS 

 

1533459327-3.jpg

 

 

1533459315-2.jpg

عدم دسترسی 

1533459300-1.jpg

لیست کتابهای اشپینگر (Springer) جهت دانلود رایگان

1533459373-3.jpg 1533459350-4.jpg
EVIDENCE-BASED

عدم دسترسی 

عدم دسترسی 

 

 

1533459631-2.jpg

 

(Wiley)

 

 

ACP Journal Club

 

 

All OVID EBM Reviews

 

MULTIMEDIAES

 

1533460022-2.jpg

عدم دسترسی 

1533460008-1.jpg 1533459991-3.jpg
GUIDLINES
1533460276-3.jpg 1533460240-1.jpg 1533460225-2.jpg
DISSERTATIONS & THESES

کلید واژه ها: منابع دیجیتال

آخرین ویرایش۲۵ تیر ۱۳۹۹