منابع الکترونیک

تعداد بازدید:۲۱۹۳۴

  در محیط دانشگاه با کلیک نمودن روی لینک هر پایگاه بطور مستقیم و برای دسترسی و استفاده بهینه از منابع الکترونیکی در خارج از دانشگاه، از طریق  VPN Server دسترسی از راه دور امکانپذیر است، جهت  استفاده از راهنمای نصب سیستم VPN  اینجا کلیک کنید. 

از کتابدار بپرس 

DATABASES

دسترسی به برخی منابع

 

 

1533458800-2.jpg

عدم دسترسی

 

 

 

1534674317-1.jpg

عدم دسترسی 

 

 

Free

عدم دسترسی 

1533455201-5.jpg

عدم دسترسی 

ProQuest Dissertations & Theses

 دسترسی به برخی منابع

1533455773-6.jpg

Free

 

1583739237-777777ure.jpg

عدم دسترسی 

1533455761-12.jpg

دسترسی به برخی منابع

 


 

 

 

 

1533455170-1.jpg

 

1533455473-.jpg 

1533455580-12.jpg
E-JOURNALS

Dentistry & Oral Sciences Source 

عدم دسترسی

1533458800-2.jpg

 عدم دسترسی

 

1533458923-bmj.png

دسترسی به برخی منابع 

 

1533458827-1.jpg

عدم دسترسی 

Free

1533458891-6.jpg

دسترسی به برخی منابع

 

 

1533458858-4.jpg

دسترسی به برخی منابع 

   

1533458874-5.jpg

دسترسی به برخی منابع

E-BOOKS 

1533459315-2.jpg

عدم دسترسی 

 

1533459300-1.jpg

عدم دسترسی

 

 

1533459373-3.jpg

 


 

 

 

1533459350-4.jpg

دسترسی به برخی منابع 

 

1533459327-3.jpg

عدم دسترسی 

EVIDENCE-BASED

دسترسی به مطالب مرتبط به کووید 19

 

All OVID EBM Reviews

عدم دسترسی 

ACP Journal Club

عدم دسترسی 

دسترسی به برخی منابع


دسترسی به مطالب مرتبط به کووید 19

 

 

 

1533459631-2.jpg

 

 

Free

 

MULTIMEDIAES

 

Open Access Biomedical Image 

1533460008-1.jpg

عدم دسترسی 

1533459991-3.jpg
   

1533460022-2.jpg

عدم دسترسی 

GUIDLINES

1533460276-3.jpg

 

1533460240-1.jpg

عدم دسترسی 

1533460225-2.jpg

عدم دسترسی 

DISSERTATIONS & THESES

 

عدم دسترسی 

 

 دسترسی به برخی منابع

کلید واژه ها: منابع دیجیتال پایگاه های اطلاعاتی منابع الکترونیکی E-JOURNALS E-BOOKS

آخرین ویرایش۰۵ مهر ۱۴۰۲