منابع الکترونیک

  در محیط دانشگاه با کلیک نمودن روی لینک هر پایگاه بطور مستقیم و برای دسترسی و استفاده بهینه از منابع الکترونیکی در خارج از دانشگاه، از طریق  VPN Server دسترسی از راه دور امکانپذیر است، جهت  استفاده از راهنمای نصب سیستم VPN  اینجا کلیک کنید. 

 

منابع آزمایشی 
     
DATABASES
1533455201-5.jpg 1533458800-2.jpg

 

1533455170-1.jpg

 

 

 

 

1533455761-12.jpg
1534674317-1.jpg 1533455450-11.jpg 1533455773-6.jpg
1533455580-12.jpg

1533455724-images-1-.jpg

 

1533455707-download123.png

 

Open for Subscribers

Open for Subscribers

1533455473-.jpg
  Medline (OVID)
E-JOURNALS
1533458858-4.jpg 1533458827-1.jpg 1533458800-2.jpg
1533458908-10.jpg 1533458891-6.jpg 1533458874-5.jpg

EBSCO Dentistry

Open for Subscribers

1533458937-8.jpg 1533458923-bmj.png
   
E-BOOKS 

 

1533459327-3.jpg

 

1533459315-2.jpg 1533459300-1.jpg
  1533459373-3.jpg 1533459350-4.jpg
EVIDENCE-BASED

 

 

1533459631-2.jpg

 

 

  ACP Journal Club All OVID EBM Reviews
MULTIMEDIAES
1533460022-2.jpg 1533460008-1.jpg 1533459991-3.jpg
GUIDLINES
1533460276-3.jpg 1533460240-1.jpg 1533460225-2.jpg
DISSERTATIONS & THESES

کلید واژه ها: منابع دیجیتال

آخرین ویرایش۲۰ اسفند ۱۳۹۸