منابع الکترونیک

تعداد بازدید:۲۲۵۱۳

  در محیط دانشگاه با کلیک نمودن روی لینک هر پایگاه بطور مستقیم و برای دسترسی و استفاده بهینه از منابع الکترونیکی در خارج از دانشگاه، از طریق  VPN Server دسترسی از راه دور امکانپذیر است، جهت  استفاده از راهنمای نصب سیستم VPN  اینجا کلیک کنید. 

از کتابدار بپرس 

DATABASES

 

 

 

1533458800-2.jpg

 

 

 

 

1534674317-1.jpg

 

 

 

 

1533455201-5.jpg

 

ProQuest Dissertations & Theses

 

1533455773-6.jpg

 

 

1533455170-1.jpg

 

1533455761-12.jpg

 

 

1533455473-.jpg 

1533455580-12.jpg
E-JOURNALS

 

1533458800-2.jpg

 

 

1533458923-bmj.png

 

1533458874-5.jpg

 

1533458827-1.jpg

 

 

1533458891-6.jpg

 

 

 

1533458858-4.jpg

 

E-BOOKS 

1533459315-2.jpg

 

 

1533459300-1.jpg

 

 

1533459373-3.jpg

 


 

 

 

1533459350-4.jpg

 

 

1533459327-3.jpg

 

EVIDENCE-BASED

 

 

All OVID EBM Reviews

 

1533459631-2.jpg

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

MULTIMEDIAES

 

Open Access Biomedical Image 

1533460008-1.jpg

 

1533459991-3.jpg
   

1533460022-2.jpg

 

GUIDLINES

1533460276-3.jpg

 

1533460240-1.jpg

 

1533460225-2.jpg

 

DISSERTATIONS & THESES

 

 

 

 

کلید واژه ها: منابع دیجیتال پایگاه های اطلاعاتی منابع الکترونیکی E-JOURNALS E-BOOKS

آخرین ویرایش۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۳