پرسش‌های متداول


آیا امکان دسترسی از راه دور به منابع الکترونیک وجود دارد؟

بله با استفاده از راهنمای نصب VPN  در سایت کتابخانه الکتورنیک دانشگاه امکان دسترسی از راه دور وجود دارد.

دسته بندی نوع منابع در سایت هست یا خیر؟

بله در فیلد معرفی منابع الکترونیک ، دسته بندی موضوعی منایع  وجود دارد.

آیا در محیط دانشگاه نیز باید از VPN  استفاده کرد؟

خیر نیازی به VPN  نیست  با کلیک مستقیم بر روی هر منبع و یا ورود آدرس الکترونیک منبع مورد اشتراک دانشگاه می توان از منبع مورد اشتراک استفاده کرد.