مطالب مرتبط با کلید واژه

راهنمای DOAJ


معرفی DOAJ

معرفی پایگاه DOAJ: Directory of Open Access Journals راهنمای مجلات دسترسی آزادDOAJ    پایگاهی  علمی شامل اطلاعات و پیوند دسترسی رایگان به مجلات علمی است که دسترسی به آنها رایگان و بدون محدودیت است. پایگاه  DOAJ از طریق آدرس www.doaj.org قابل دسترسی است و محققان در ...