مطالب مرتبط با کلید واژه

منابع الکترونیکی


راهنماهای آموزشی

راهنماهای PDF راهنماهای HTML Clinical Key Clinical Key Science Direct Science Direct Google Scholar Google Scholar Researcher ID Researcher ID ORCID ORCID H-Index H-Index DOAJ DOAJ SCOPUS SCOPUS راهنمای ثبت پایان نامه  راهنمای ثبت پایان نامه راهنمای پروفایل علم سنجی راهنمای پروفایل علم سنجی 

راهنمای آموزشی منابع HTML

از این طریق کتابخانه الکترونیک دانشگاه درصدد تهیه راهنماهای شیوه جستجو و معرفی منابع الکترونیکی و شیوه ساخت پروفایل برای پژوهشگران می باشد. 

DATABASES

DATABASES   عدم دسترسی   دسترسی به برخی منابع     عدم دسترسی        عدم دسترسی     دسترسی به برخی منابع عدم دسترسی                           

E-JOURNALS

E-JOURNALS   عدم دسترسی    Free   عدم دسترسی     دسترسی به برخی منابع     دسترسی به برخی منابع عدم دسترسی            دسترسی به برخی منابع دسترسی به برخی منابع  

E-Books & ATLASES

E-BOOKS & ATLASES دسترسی به برخی منابع    عدم دسترسی   عدم دسترسی   عدم دسترسی              

EVIDENCE - BASED

EVIDENCE - BASED     دسترسی به مطالب مرتبط به کووید 19   دسترسی به مطالب مرتبط به کووید 19 All OVID EBM Reviews عدم دسترسی ACP Journal Club عدم دسترسی   Trip Database Free عدم دسترسی  دسترسی به برخی منابع عدم دسترسی                    

MULTIMEDIAES

MULTIMEDIAES   Open Access Biomedical Image     عدم دسترسی         

GUIDELINE

GUIDELINE عدم دسترسی  عدم دسترسی           

منابع الکترونیک

  در محیط دانشگاه با کلیک نمودن روی لینک هر پایگاه بطور مستقیم و برای دسترسی و استفاده بهینه از منابع الکترونیکی در خارج از دانشگاه، از طریق  VPN Server دسترسی از راه دور امکانپذیر است، جهت  استفاده از راهنمای ...

منابع الکترونیک ۱

در زیر مجموعه های این صفحه دسته بندی موضوعی  منابع الکترونیکی انجام گردیده است.