مطالب مرتبط با کلید واژه

منابع دیجیتالمنابع الکترونیک

  در محیط دانشگاه با کلیک نمودن روی لینک هر پایگاه بطور مستقیم و برای دسترسی و استفاده بهینه از منابع الکترونیکی در خارج از دانشگاه، از طریق  VPN Server دسترسی از راه دور امکانپذیر است، جهت  استفاده از راهنمای ...

اطلاع رسانی و تبلیغ منابع دیجیتال

به اطلاع اعضای محترم کتابخانه دیجیتال دانشگاه می رساند به منظور استفاده بهینه از منایع دیجیتال، اخبار مریوط به این حوزه از طریق نامه اداری، ارسال ایمیل، صفحه پورتال کتابخانه دیجیتال و کتابخانه مرکزی و بارگزاری لینک دو پورتال در ...

منابع الکترونیک ۱

در زیر مجموعه های این صفحه دسته بندی موضوعی  منابع الکترونیکی انجام گردیده است.