مطالب مرتبط با کلید واژه

پایان نامه ها


راهنمای ثبت پایان نامه در سامانه ایرانداک

راهنمای ثبت پایان نامه در ایرانداک ورود به سایت از طریق:  1- سایت کتابخانه مرکزی دانشگاه https://arakmu.ac.ir/lib/fa 2- آدرس مستقیم سایت :  https://thesis.irandoc.ac.ir  ***** تبصره مهم:  داشتن ایمیل فعال و فایل نهایی word  و PDF پایان نامه ضروری است. مرحله اول نام نویسی:  ...

دسترسی به ۲۰ صفحه اول پایان نامه های دارای فایل الکترونیکی

دسترسی به نسخه دیجیتال پایان‌نامه‌ها در دانشگاه علوم پزشکی پزشکی اراک متقاضیان می‌توانند از طریق آدر س های ذیل 20 صفحه اول پایان نامه های  دارای فایل الکترونیکی این دانشگاه را مشاهده نمایند: لینک کتابخانه مرکزی : https://centlib.arakmu.ac.ir/fa جستجوی منابع کتابخانه: ...