مطالب مرتبط با کلید واژه " آیین نامه ها "


آیین نامه مالکیت منابع دیجیتال

آیین نامه رعایت و حمایت از حقوق مالکیت منابع دیجیتالی کتابخانه الکترونیک دانشگاه علوم پزشکی اراک :   مقدمه: کتابخانه الکترونیکی محیطی در دنیای وب می باشد که امکان دسترسی به اطلاعات علمی دیجیتال رادر اسرع وقت بدون محدودیت مکان و زمان برای ...