مطالب مرتبط با کلید واژه

پرسنل کتابخانه


مدیریت

.card { box-shadow: 0 4px 8px 0 rgba(0,0,0,0.2); transition: 0.3s; width: 850px; background-color:whitesmoke; } .card2 { box-shadow: 0 4px 8px 0 rgba(0,0,0,0.2); transition: 0.3s; width: 100%; padding:10px; padding-bottom:33px; } .card:hover { box-shadow: 0 8px 16px 0 ...

مدیر و کارکنان

  رضا سپهری پویا - رئیس گروه اطلاع رسانی پزشکی و منابع علمی رشته تحصیلی: کارشناسی ارشد مدیریت دولتی  پست الکترونیک:  rezasepehrip@gmail.com تلفن مستقیم:  08634173645 شماره تماس داخلی:  300 آزاده مرادی نژاد - کارشناس کتابداری و اطلاع رسانی مدیر داخلی کتابخانه مرکزی  مسئول کتابخانه دیجیتال آدرس ایمیل :    azadehmoradi48@gmail.com  تلفن 34173386 ...