جدیدترین Impact Factors

جدیدترین Impact Factors

۰۵ تیر ۱۳۹۸ | ۱۰:۵۹ کد : ۴۷۵۲ اخبار اصلی
تعداد بازدید:۶۴۳
جدیدترین مقادیر شاخص تأثیر (Impact Factor) مجلات مجموعه Web of Science از سوی موسسه Clarivate Analytics منتشر شده است.
جدیدترین Impact Factors

جدیدترین مقادیر شاخص تأثیر (Impact Factor) مجلات مجموعه Web of Science از سوی موسسه Clarivate Analytics   منتشر شده است.

پژوهشگران می توانند با مراجعه به بانک اطلاعاتی  Journal Scitation Report   در پایگاه استنادی  Web Of Science   از جدیدترین شاخص های تأثیر ژورنال های حوزه تخصصی مورد علاقه خود مطلع شوند  بالاترین IF  مربوط به مجله CA-Cancer journal for clinicians      با- Factor   Impact 679/223 است. از بین مجلات ایرانی، مجله International Journal of Health Policy and Management     Factor Impact 485/4 را کسب نموده است.

کلید واژه ها: Impact Factorمقادیر شاخص تاثیر


نظر شما :