مطالب مرتبط با کلید واژه

آیین نامه ها


آیین نامه مالکیت منابع دیجیتال

آیین نامه رعایت و حمایت از حقوق مالکیت منابع دیجیتالی کتابخانه الکترونیک دانشگاه علوم پزشکی اراک : برای دریافت فایل PDF آیین نامه حمایت از حقوق مالکیت منابع دیجیتالی کلیک نمایید.   مقدمه: کتابخانه الکترونیکی محیطی در دنیای وب می باشد که امکان دسترسی ...