مطالب مرتبط با کلید واژه

پایگاه های اطلاعاتی


E-JOURNALS

E-JOURNALS   عدم دسترسی    Free   عدم دسترسی     دسترسی به برخی منابع     دسترسی به برخی منابع عدم دسترسی            دسترسی به برخی منابع دسترسی به برخی منابع  

E-Books & ATLASES

E-BOOKS & ATLASES دسترسی به برخی منابع    عدم دسترسی   عدم دسترسی   عدم دسترسی              

EVIDENCE - BASED

EVIDENCE - BASED     دسترسی به مطالب مرتبط به کووید 19   دسترسی به مطالب مرتبط به کووید 19 All OVID EBM Reviews عدم دسترسی ACP Journal Club عدم دسترسی   Trip Database Free عدم دسترسی  دسترسی به برخی منابع عدم دسترسی                    

MULTIMEDIAES

MULTIMEDIAES   Open Access Biomedical Image     عدم دسترسی         

GUIDELINE

GUIDELINE عدم دسترسی  عدم دسترسی           

LOCAL RESOURESES

LOCAL RESOURESES مرکز همکار کاکرین ایران  FREE فهرست مجلات نامعتبر وزارت بهداشت  FREE پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) Free for Subscribers     بانک اطلاعاتی پایان نامه های علوم پزشکی عدم دسترسی    سامانه مدیریت انتشارات دانشگاه‌ها  FREE پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران (IRANDOC) Free for Subscribers   بانک اطلاعات نشریات علوم پزشکی کشور Free  پایگاه اطلاعات ...

منابع الکترونیک

  در محیط دانشگاه با کلیک نمودن روی لینک هر پایگاه بطور مستقیم و برای دسترسی و استفاده بهینه از منابع الکترونیکی در خارج از دانشگاه، از طریق  VPN Server دسترسی از راه دور امکانپذیر است، جهت  استفاده از راهنمای ...

منابع آزمایشی

منابع آزمایشی در حال حاضر منبعی از طرف معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت و درمان به صورت ازمایشی معرفی نگردیده است.    

منابع الکترونیک ۱

در زیر مجموعه های این صفحه دسته بندی موضوعی  منابع الکترونیکی انجام گردیده است.