منابع الکترونیک

تعداد بازدید:۱۳۲۳۳

  در محیط دانشگاه با کلیک نمودن روی لینک هر پایگاه بطور مستقیم و برای دسترسی و استفاده بهینه از منابع الکترونیکی در خارج از دانشگاه، از طریق  VPN Server دسترسی از راه دور امکانپذیر است، جهت  استفاده از راهنمای نصب سیستم VPN  اینجا کلیک کنید. 

 

منابع آزمایشی 
     
DATABASES
1533455201-5.jpg

1533458800-2.jpg

عدم دسترسی 

 

1533455170-1.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

1533455761-12.jpg

دسترسی به برخی منابع 

 

1534674317-1.jpg

عدم دسترسی 

1533455450-11.jpg

عدم دسترسی 

1533455773-6.jpg
1533455580-12.jpg

1533455724-images-1-.jpg

عدم دسترسی 

1533455707-download123.png

عدم دسترسی 

دسترسی به برخی منابع

عدم دسترسی 

1533455473-.jpg

Free

 

ProQuest Dissertations & Theses

 دسترسی به برخی منابع 

E-JOURNALS

1533458858-4.jpg

دسترسی به برخی منابع 

 

1533458827-1.jpg

عدم دسترسی 

1533458800-2.jpg

عدم دسترسی 

1533458891-6.jpg 1533458874-5.jpg

 

Free

Dentistry & Oral Sciences Source 

عدم دسترسی 

1533458923-bmj.png

دسترسی به برخی منابع 

     
E-BOOKS 

 

1533459327-3.jpg

عدم دسترسی 

 

1533459315-2.jpg

عدم دسترسی 

1533459300-1.jpg

عدم دسترسی 

 

1533459373-3.jpg

1533459350-4.jpg

دسترسی به برخی منابع 

EVIDENCE-BASED

Free

دسترسی به مطالب مرتبط به کووید 19

دسترسی به مطالب مرتبط به کووید 19

ACP Journal Club

عدم دسترسی 

 

1533459631-2.jpg

 

 

دسترسی به برخی منابع 

 

 

 

 

 

 

 

All OVID EBM Reviews

عدم دسترسی 

MULTIMEDIAES

 

1533460022-2.jpg

عدم دسترسی 

1533460008-1.jpg

عدم دسترسی 

1533459991-3.jpg
GUIDLINES

1533460276-3.jpg

 

1533460240-1.jpg

عدم دسترسی 

1533460225-2.jpg

عدم دسترسی 

DISSERTATIONS & THESES

 دسترسی به برخی منابع

کلید واژه ها: منابع دیجیتال

آخرین ویرایش۰۶ تیر ۱۴۰۰