کتابدار دیجیتال

تعداد بازدید:۴۵۱

 مسئول کتابخانه دیجیتال

مریم الهیان  کارشناس کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی

ایمیل: mrymalhyan79@gmail.com 

تلفن: 08633838374    نمابر: 08634173639

 

 

 

کلید واژه ها: کارکنان پرسنل کتابخانه

آخرین ویرایش۰۵ مهر ۱۴۰۲