مدیریت

تعداد بازدید:۷۶۷
  

نام و نام خانوادگی:   رضا سپهری پویا 

رشته تحصیلی:  کارشناس ارشد مدیریت دولتی 

پست الکترونیک: rezasepehrip@gmail.com 

تلفن مستقیم: 08634173645

شماره تماس داخلی: 300

آدرس: 

اراک، دانشگاه علوم پزشکی، مجتمع دانشگاهی پیامبر اعظم(ص) ساختمان معاونت تحقیقات و فناوری

طبقه دوم دورنگار: 086-34173645  کد پستی: 3848176341

سوابق اجرایی

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

شرح وظایف

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

کلید واژه ها: پرسنل کتابخانه نیروی انسانی