سالن آموزش منابع الکترونیک

تعداد بازدید:۷۹۱

این بخش با تجهیز  120 دستگاه کامپیوتر، خدمات جستجوی مقالات مورد درخواست مراجعین را از طریق بانک های اطلاعاتی (کتابخانه دیجیتال پزشکی) انجام می دهد و پذیرای دانشجویان و اساتید برای انجام فعالیتهای آموزشی  منابع الکترونیک، کارگاه های آموزشی، بحث های گروهی، کلاس های درس فناوری اطاعات دانشجویان، برگزاری آزمون های آسکی گروههای مختلف و فعالیت های پژوهشی  می باشد.

کلید واژه ها: سالن آموزشی سالن آموزش منابع الکترونیک

آخرین ویرایش۰۸ تیر ۱۴۰۱