دسترسی به ۲۰ صفحه اول پایان نامه های دارای فایل الکترونیکی

تعداد بازدید:۱۷۸۲

دسترسی به نسخه دیجیتال پایان‌نامه‌ها در دانشگاه علوم پزشکی پزشکی اراک

متقاضیان می‌توانند از طریق آدر س های ذیل 20 صفحه اول پایان نامه های  دارای فایل الکترونیکی این دانشگاه را مشاهده نمایند:

لینک کتابخانه مرکزی : https://centlib.arakmu.ac.ir/fa

جستجوی منابع کتابخانه: http://libsearch.arakmu.ac.ir

 

1- ورود کلمه کلیدی مورد نظر در فیلد جستجو

2-انتخاب نوع مدرک پایان نامه

3- جستجو 

4- انتخاب فایل پایان نامه  مورد نظر

5- انتخاب محتوای دیجتیال

6- انتخاب گزینه پیش نمایش  

جهت دریافت فایل راهنما بصورت PDF اینجا کلیک نمائید.

کلید واژه ها: راهنماها فایل الکترونیکی پایان نامه ها

آخرین ویرایش۲۲ خرداد ۱۴۰۱