مطالب مرتبط با کلید واژه

راهنمای ORCID


معرفی ORCID

معرفی ORCID شناسه ارکید در واقع یک کد 16 رقمی و انحصاری برای هرنویسنده می باشد. این شناسه برای هر فرد منحصر بفرد و دایمی است. ارکید ابداع شده است تا ابهامات مربوط به نامهای مختلف یک نویسنده را برطرف کند ...